Idea4fun Spółka z o.o. ligger i Zielona Gora, styrs av europeiska standarder, särskilt genom Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och upphävande Direktiv 95/46 / EG informerar vi att

 

1. Administratören av dina personuppgifter är Idea4fun Spółka z o.o. med huvudkontor i Zielona Góra, vid ul. Złote Rybki 6, som är införd i tingsrättens register i Zielona Góra, KRS nummer: 0000765293;

 

2. Administratören utför bearbetning av följande kategorier av dina personuppgifter:
• namn och efternamn
• företagsadress,
• E-post,
• kontaktnummer,
• bankkontonummer,


3. Din personuppgifter behandlas för att:

• genomförande av försäljningskontrakt och tjänster relaterade till försäljning av produkter,
• För marknadsföring genom den så kallade utskick.

 

4. Dina personuppgifter kommer inte att delas med andra företag.

 

5. Dina personuppgifter behandlas under genomförandet av köpeavtalet vid tidpunkten för leverans av tjänster med anknytning till frågan om försäljning och lagras under en period av 6 år från dagen för den sista behandlingsoperationer.

 

6. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på:
• Slutsats av ett produktförsäljningsavtal,
• Samtycka till att få reklaminnehåll och utföra marknadsaktiviteter.


7. Administratören har erhållit dina personuppgifter från dig i samband med genomförandet av försäljningskontraktet.

 

8. Du har rätt till att:

• kräva från administratören att få tillgång till sina personuppgifter,
• Rättelse, borttagning eller begränsning av bearbetning,
• väcka invändningar mot sådan behandling,
• dataöverföring,
• lämna ett klagomål till tillsynsorganet,
• Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter.

 

9. Din personuppgifter är inte föremål för automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering.

 

10. För att vidta åtgärder i relation till personuppgifter, kontakta oss på adressen Idea4fun Spółka z o.o. med huvudkontor i Zielona Góra, ul. Złote Rybka 6, eller via e-post till följande adress: info@idea4fun.com.

 

11. Du har rätt att lämna ett klagomål vid olaglig personlig databehandling. Klagomålet lämnas till tillsynsorganet - Byrån för personuppgifter.