Kortet med ljudmodulen låter dig spela upp inspelat ljud på upp till 270 sekunder. Kortet har en gångjärnsomkopplare, tack vare vilken ljudet spelas när kortet öppnas och stängs av efter det är stängt. Kort används i reklam- och tryckbranschen som gratulationskort, inbjudningar, reklambroschyrer, informationsbroschyrer, reklamblad. Det är möjligt att producera ett kort i vilken storlek och form som helst med vilket övertryck som helst. Vi kan ladda något ljud som helst under tillverkningsprocessen.

 

Minsta antal i beställningen: 50 stycken.
 

Prissättning och order