LED-kort med en inbyggd LED-modul med egen strömförsörjning. Kortet börjar tända när det öppnas och stannar när det är stängt eftersom det har en gångjärnsomkopplare installerad. Den används i reklambranschen och tryckeriet som: gratulationskort, broschyr, nyhetsbrev, inbjudan, broschyr. Vi anpassar produkten till kundens behov genom att erbjuda möjligheten att producera LED-kort i vilken storlek, form som helst och vilket antal som helst.

 

Minsta beställningskvantitet: 50 artiklar.

 

Prissättning och order