Julkortet med ljud och LED-lampa spelar alla ljud när du öppnar kortet. Tillsammans med ljudet tänds också LED-lampan, som fritt kan integreras i kortets grafiska layout. Kortet är utrustat med en gångjärnskopplare. Kort används i reklam- och tryckindustrin som gratulationskort, inbjudningar, reklammappar, informationsbroschyrer, reklambroschyrer. Det är möjligt att producera kort i valfri storlek och form med valfritt tryck.


Vi erbjuder en färdig produkt, dvs. hela ljudkortet, men om det finns ett behov tillhandahåller vi själva ljudmodulerna som ska limmas, beroende på våra kunders behov.
 

Minsta orderkvantitet: 100 st.

 

Prissättning och order